Deze pagina is niet up to date, heeft u vragen, mail of bel 040-8200400.
Algemene Voorwaarden

 

Wij doen het liefst zaken op basis van vertrouwen, met als uitgangpunt dat we het zowel voor onze klanten, onze leveranciers en ons zelf zo goed mogelijk doen.

 

Helaas is dat niet altijd voldoende en kunnen we het ook achteraf oneens zijn, vandaar dat we - voor zover dat tussen ons en onze klanten niet individueel is vastgelegd - als algemene voorwaarden de Nederland ICT Voorwaarden hanteren.

 

De Nederland ICT Voorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840

 

U kunt deze voorwaarden hier downloaden

LinkedIn  Twitter  Facebook